Govor, kritika in aktivizem
Boji za svobodo gibanja na mejah Evrope so v Sloveniji na plano prinesli razne tendence, govore in prakse, ki so pred tem obstajali zgolj v svoji potencialnosti. Zahteva po avtonomiji migracij, preboji meja in padec schengena nam ne kažejo nove Evrope, ampak zgolj razkrivajo resnico rasistične in izkoriščevalske stare Evrope, ki je utemeljena na zatiranju ter vladavini s pomočjo ustrahovanja in nasilja. Na drugi strani pa se množijo tudi prakse upiranja, ki potekajo na več ravneh. Ena je raven kritike, ki državnim strukturam, družbenim institucijam in družbi sami nastavljajo zrcalo. Druga je raven odzivov, ki poskušajo na oblast pritiskati, preusmeriti načine njenega delovanja ali preprečiti najbolj radikalne tendence v njeni konstituciji. Tretja pa so alternativne prakse, ki se oblasti upirajo z gradnjo avtonomnih mrež in dejavnosti. V pogovoru se bomo posvetili vsem trem ravnem odzivanja na govor uradnih družbenih institucij.