Ime česa je Evropa?
EU in njene države/nacije se na migracijsko gibanje odzivajo s topništvom mehanizmov obvladovanja in discipliniranja. V imenu fantazme o (ne)varnosti, ki jo za nacionalno večino predstavljajo »tujci«, migracije kriminalizirajo z internacijo, registracijo, asimilacijo, deportacijo idr. Militarizirajo meje in omejujejo gibanje v polni bojni in sanitetni opremi. Ustvarjene razmere izrednega stanja blažijo s humanitarizmom, »opijem za malomeščanstvo«. Kako razumeti te odzive ustvarjanja odvečnosti ljudi, kaj pomenijo za sedanjost in prihodnost, kako se povezujejo s preteklostjo? Migracijsko gibanje meje ruši, materializira prakse nove politike in politične subjektivitete ter se obenem pokaže kot laboratorij za preseganje ekonomsko redukcionističnih, pravno fetišističnih in rasističnih okvirov, ki institucionalizirajo EU. Kako misliti migracijska gibanja, kako jih razumeti za »revolucionaliziranje« evropocentrične vizije sveta? Panel naslavlja ta in druga sorodna vprašanja.
Četrtek 3.12.
16.00 - 19.00