Nevidni boji LGBTI migrantk_ov v EU
V številnih državah so LGBTI-osebam kršene številne človekove pravice, zaradi česar so prisiljene, da v
varnih državah zaprosijo za azil. ILGA World poroča, da 78 držav še vedno kriminalizira ljudi na podlagi njihove spolne usmerjenosti, v 5 državah je kazen za ta »zločin« smrt. Tudi po prihodu v relativno varno državo v EU se LGBTI-prosilke_ci za azil se pogosto soočajo s številnimi težavami: z nezadostnim upoštevanjem pravice do zasebnosti in človekovega dostojanstva, kar se kaže predvsem v ponižujočih testih dokazovanja, da se neka oseba identificira kot LGBTI; z neupoštevanjem dejstva, da se je LGBTI-osebam pogosto nepredstavljivo razkriti že ob vložitvi prošnje za azil, saj imajo z razkrivanjem uradnim osebam v matičnih državah travmatične izkušnje; s pomanjkanjem informacij o življenjskih razmerah LGBTI-oseb, ki bi bile na voljo organom v varnih državah; s pomanjkanjem senzibilnosti osebja v varnih državah ter z visoko stopnjo diskriminacije, tabuiziranja in nasilja v nastanitvenih centrih. LGBTI-prosilke_ci za azil zato potrebujejo obravnavo in podporo tako pristojnih oblasti kot nevladnih organizacij. Nekatere nevladne organizacije v Evropi takšno podporo že uspešno nudijo, druge o tem intenzivno razmišljajo. Tudi v Sloveniji smo imeli nekaj primerov postopkov, v katerih so bili prosilci za azil geji. S primeri iz drugih držav pa bomo spoznale_i prioritete in izzive, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju celovitega sistema podpore LGBTI-prosilkam_cem za azil.
Petek 4.12.
14.00 - 16.00