Od migranta do someščana
Integracija je faza, ko država in družba sprejmeta migracije kot strukturni del svojega obstoja, migranti in migrantke pa postanejo someščani in someščanke ter sestavni del vseh družbenih podsistemov, od civilne družbe, šolstva, znanosti, kulture, trga dela, zdravstva do participacije v ekonomske in političnem življenju. Migracije postavljajo pred državne organe, nevladne organizacije, izobraževalne in druge družbene institucije zahtevo po odpiranju dostopa do dobrin in storitev ter razmisleku o nujnih spremembah socialnega in političnega sistema. Socialno vključevanje zahteva takojšnji dostop do izobraževanja in dela ter spodbujanje enakih možnosti v poklicnem, zasebnem in javnem življenju. Kljub temu, da so v zadnjih letih napori oblasti usmerjeni zlasti v omejevanje migracij preko oženja azilne politike, dopuščanja zlorab tujih delavcev in getoizacijo bivanja tujcev v azilnih domovih, so tako pri nas kot v tujini žive prakse, ki zmanjšujejo izključenost, marginalizacijo in nevidnost migrantov in migrantk. Uveljavljajo se tako preko sindikalnega gibanja (npr. Migrantska pisarna), alternativnih oblik ekonomskega delovanja (npr. socialna podjetja), javnih institucij kot tudi samoorganiziranih oblik podpore. S sogovorniki in sogovornicami se bomo pogovarjali o obstoječih naših in tujih praksah in možnostih njihove širitve v slovenskem in evropskem prostoru.