Barbara Rajgelj
Barbara Rajgelj je docentka in raziskovalka na FDV, kjer poučuje temelje prava ter delovno, socialno in gospodarsko pravo. Raziskovalno se ukvarja z industrijskimi odnosi, zlasti strukturno in finančno participacijo, socialnimi sistemi, delovnim pravom ter pravom človekovih pravic.
Petek 4.12.
10.00 - 12.00