5237 & SMECH

5237 (Stella Ivšek) in SMECH (Anja Romih) sta multimedijski umetnici, ki se ukvarjata z vizualizacijo zvoka, animacijo video vsebin in montažo, ter se v vlogi vidžejk pojavljata na raznovrstnih glasbenih dogodkih.

V preteklih letih sta samostojno sodelovali z različnimi vizualnimi, glasbenimi in kulturnimi kolektivi, zavodi in organizatorjii. Njune poti so se pogosto križale pri organizaciji in izvedbi vizualnih vsebin kolektivov CUF, Bojler in Tigerbalm, kot VJ dvojec pa sta se letos predstavili na festivalih Sonica in Fotopub.

5237 (Stella Ivšek) and SMECH (Anja Romih) are multimedia artists dealing with visualization of sound, video content animation and editing.

In the past years they have worked independently with various visual, musical and cultural collectives, institutions and organizers. Their paths were often crossed in the organization and implementation of the visual content of the CUF, Boiler and Tigerbalm collectives, and this year they presented as the VJ dualist at the Sonica and Fotopub festivals.

festivalgrounded@gmail.com