FUTON

Futon velja za DJa, ki v svojih setih zajema čim širši spekter bass žanrov, sodobne klubske trende in lastno vizijo zvoka prihodnosti. 

Je ustanovni član kolektiva Bojler, ki velja za gonilno silo v bass elektroniki pri nas.

Kot DJ, promotor in organizator dogodkov  je aktiven od leta 2011. Dejaven je tudi kot ustvarjalec redne oddaje Alarma na Radiu Študent, ki skrbi za širjenje glasbenih obzorij in ponuja alternativo ustaljenim klubskim praksam.

Futon strives to represent as wide range of bass genres, contemporary club trends and its own vision of the future sound.

He is a founding member of the Boiler collective, which is considered a driving force in bass electronic music in Slovenia, and has been active as a DJ, promoter and event organizer since 2011.

He is also a creator of the Alarma radio show on Radio Student that offers an alternative to established club practices.

festivalgrounded@gmail.com