GAŠPER TORKAR

Gašper Torkar je večstranski umetnik, ki primarno dela z jezikom in zvokom v različnih kontekstih. Poleg raziskovanja klubske glasbe je prispeval glasbo za več instalacij, performansov in gledaliških del. 

Njegov debitantski EP “Dreams of Others”, izdan pri založbi Kamizdat leta 2017, je bil na eni strani tehnična vaja v variacijah zvočnega pritiska in hrupa, na drugi pa nadaljevanje umetniškega procesa levitve, pogosto uporabljene teme in metode pri njegovem delu. 

Leta 2018 je začel z organizacijo klubskih večerov Nani mo v klubu Monokel, na katerih se posveča raziskovanju bolj eklektičnih in ekspresivnih strani klubske kulture. Trenutno dela na glasbi za balet in svoji drugi pesniški zbirki.

Gašper Torkar is a multifaceted artist working primarily with language and sound within different contexts. Beside exploring club music, he contributed music for several theatre pieces, installations and performances.

His debut EP Dreams of Others, released at the Ljubljana’s Kamizdat label in 2017, was on one side a technical exercise of noise and sound pressure and iteration and on the other, the continuation of his artistic process of skin shedding, a common theme and method in his work.

In 2018 he started organizing a club night at the club Monokel called Nani mo, which is dedicated to the exploration of the more eclectic and expressive side of club culture. He is currently working on music for a ballet and his second book of poetry.

festivalgrounded@gmail.com