KABLAM

Švedska producentka in djka Kablam je svojo kariero začela kot rezidentka serije klubskih dogodkov in založbe Janus iz Berlina, kjer domujeta tudi Lotic in M.E.S.H. 

Leta 2016 je izdala svoj 5 komadni prvenec “Furiosa”, ki je skozi impresionistično perspektivo kluba, feminizma in vprašanj kulturne raznolikosti dislociral in destiliral klubsko glasbo današnjega časa.

V svojih hibridnih setih Kablam uhaja žanrskim mejam, saj sodobne stile kot sta Jersey Club in kuduro meša z R&B in hip-hopom ter vedno bolj zamegljuje mejo med eksperimentalnim in klubskim zvokom. 

Njena politična punk drža je vseskozi prisotna in se jasno izraža skozi prizmo mešanja trdih, hitrih bitov, uporabe neverbalnih vokalov ter vplivov plesišč celotnega sveta.

Swedish producer and DJ Kablam began her career as a resident at Berlin’s Janus series party & label, alongside co-residents M.E.S.H. and Lotic. 

In 2016 she released her debut EP “Furiosa”, which offers, through a impressionistic perspective on club, feminism and questions of cultural diversity, a five-track dislocation and distillation of current club music.

In her hybrid sets Kablam plays club music that escapes genre boundaries, mixing contemporary styles such as Jersey Club or kudoro with R&B and hip hop and continues to blur the line between experimental and club sounds. 

Kablam’s political punk attitude is always present, and it can be clearly felt in her pointed mixing of hard, fast beats with non-verbal vocals and influences gleaned from dance floors around the globe.

festivalgrounded@gmail.com