Lovegoatski je projekt Nike Lapkovski in Neže Dobrovoljc, ki real-life, njegove različne obraze in predvsem emocije, preslika v besedilno zrele in kompozicijsko zanimive skladbe. Vokal in kitara se izlivata preko robov ritem mašin, sproščena, razgledana kantavtorska narava projekta pa obeta nekaj širšega, modernejšega, večjega kot zgolj lo-fi.

Projekt dopolnjujejo vizualne kompozicije Ane Lucije Šarić, ki v živo preslikavajo fragmente besedil, melodij in občutij ter poskrbijo za celostno odrsko ekspresijo.

Lovegoatski is a project by Nika Lapkovski and Neža Dobrovoljc, that translates real-life, its various faces and, above all, emotions into textually mature and compositionally interesting tracks. The vocal and guitars pour over the edges of the rhythm machines channels, and the relaxed, laid-back songwriting nature of the Lovegoatski project promises something wider, something more modern, something bigger than just lo-fi.

Complemented by the visual compositions of Ana Lucija Šarić, who lively transcribes fragments of texts, melodies and feelings and provides a complete stage expression.

festivalgrounded@gmail.com