Zapleteni eksperimenti v ritmu in basu. Oli XL predstavlja kristalizacija zvoka, nekonvencionalne ritme in pop senzibilnost. Lahko bi mu rekli tudi špekulativna klubska glasba, ki “zadene tisto sladko mesto med drobljenjem, sinkopiranimi bobni in spokojnim ambientom, namočenim v reverbu”.

Švedska elektronska glasba je edinstvena pri vključevanju eksperimentalne pop in hip-hop scene in Oli XL prepleta zvoke na način, kot se to drugje redko dogaja, pa vendar se čuti najbolj običajno. Na debitantskem albumu ‘Rogue Intruder, Soul Enhancer’, ki je izšel avgusta letos in je prav tako prva izdaja njegove nove založbe Bloom, ustvarja glasbo po navdihu britanskega hardcore kontinuuma (zlasti garage-a), hkrati pa sprejema iztočnice sodobnega hip-hopa, popa, eksperimentalnega kluba in IDM-ja.

Intricate experiments in rhythm and bass. Oli XL is the crystallisation of a sound hinted at previously: unconventional yet funky rhythms and a pop sensibility. You could also call it speculative club music that “hits that sweet spot between crushing, syncopated drums and serene, reverb-soaked ambience.”

Swedish electronic music is unique in its embrace of the country’s experimental pop and hip-hop scenes and Oli XL’s sounds intertwine in a way that rarely happens elsewhere, but feels natural. On his debut album “Rogue Intruder, Soul Enhancer “ and also the first release on his new label Bloom, he makes music inspired by the UK’s hardcore continuum (particularly garage), while also taking cues from contemporary hip-hop, pop, experimental club and IDM.

festivalgrounded@gmail.com