R36 deluje v želji po razbijanju vzpostavljenih dihotomij v klubski kulturi. Zato v setih poskuša smiselno združevati, kar je po njenem prevečkrat pojmovano kot ločeno: eksperimentalno in plesno, novo- in starošolsko, tehnoidno in nalomljeno, radikalno in klasično, elektronsko in organsko.

Po njenem danes najzanimivejši izzivi ležijo v križanju, spajanju in širjenju definicij.

R36 works in the desire to break the established dichotomies in the club culture. Therefore in her sets she seeks to combine the too often conceived as separate: experimental anddance, the new and old-school, techno and breaks, radical and classical, electronic and organic.

The most interesting challenges lie in the crossing, merging and spreading the definitions of these terms.

festivalgrounded@gmail.com