Bor Kokelj je mlad vizualni umetnik, ki se preizkuša tudi kot DJ. Ustvarja nasičene grafike, ki sovpadajo z njegovimi mixi, v katerih združuje ambientalne zvoke s pop glasbo in hitrimi popačenimi plesnimi ritmi.

Bor Kokelj is a young visual artist and aspiring DJ. He is drawn towards experimenting with highly saturated, sharp graphics, which correlate with his mixes. He combines blissful ambient sounds with glossy pop and distorted experimental dance music.

festivalgrounded@gmail.com