Fausto Mercier je producent, zvočni inženir in bivši študent medijske umetnosti, ki je svoj projekt začel leta 2016. Doslej je izdal na Unlog, EXILES, Kaer´Uiks, Pointless Geometry in Genot Center. Njegovo delo na področju elektronske glasbene produkcije resonira s hardcore digitalno kulturo in silovitimi ritmi ter je tesno povezana z njegovo fascinacijo nad zvočnimi posnetki narave in njenimi fraktali. Fausto spretno upodablja napet svet, poseljen iz manjših, a veličastnih zvočnih različic, prepletenih v spletu navidez kaotičnih tekstur. Fausto je umetnik platforme SHAPE za leto 2020.

Fausto Mercier is a producer, sound engineer and ex-media arts student who started his project in 2016, so far appeared on Unlog, EXILES, Kaer‘Uiks, Pointless Geometry and Genot Centre. His work in the field of electronic music production, while resonating with hardcore digital culture and bouncy rhythmic heaviness, is closely connected to his fascination for natural soundscapes and their fractal nature. In particular, the artist skillfully manages to depict a violent, tense world populated of minuscule yet grand sound variations, intertwined in a web of apparently chaotic textures. He’s in the 2020’s rooster of SHAPE platform artists.

festivalgrounded@gmail.com