Holy Similaun deluje pod motnim nebom, onesnažuje semantične spomine z razširjeno nostalgijo in občutkom napake v družbi, a uspeva skozi mejne delčke uvideti možnost prihodnosti. Čustveno se razširja znotraj intimnega notranjega prostora z namenom doseganja bolj intenzivne cone, ki presega običajne prage dojemanja, kar ga naredi mnogo več kot samo objektivno tehnološko vajo.

Italijanski producent bo premierno izvedel svoj novi performans v živo.

Holy Similaun operates under blurry skies, polluting semantic memories with augmented-nostalgia and a sense of failure of the collective, but managing to see a possible future through suburban fractures. Far from being a mere technical exercise with an objective look, H—S emotionally dilates inside an intimate inner space as to want to reach a more intensive zone beyond – outside – standard perceptual thresholds.

festivalgrounded@gmail.com