Luna je vizualna umetnica, ki ustvarja most med slovensko in japonsko progresivno sceno. Po končani srednji šoli za grafično oblikovanje v Ljubljani je zdaj vpisana v triletni študijski program v Tokiju. Ob tem ustvarja abstraktne 3D vizualije za mlad tokijski kolektiv Weave, platformo za nove izdaje del različnih mednarodnih DJ-jev in umetnikov.

Luna is an aspiring visual artist making a bridge between the Slovenian and Japanese progressive scene. Having graduated graphic design secondary school in Ljubljana she is now enrolled in a 3-year study program in Tokyo, creating graphic and 3D abstract visuals on the side for a fresh Tokyo-based collective Weave, a platform for mix releases of various international DJs and artists.

festivalgrounded@gmail.com