Muzikačaka je skupina-ženska oziroma one-woman-looper band, projekt Sare Korošec. Glasba je kar nekaj let mirno čakala na pravi trenutek. Projekt je nastal v letu 2015 na haloškem hribu med kurjenjem krušne peči, sekanjem drv in v virtualni in osebni izolaciji. Haloški hrib ostaja stalnica v njenem ustvarjanju, tematike in instrumentarij pa se spreminjajo in dopolnjujejo z vsako novo izdajo.

V letu 2015 je po debitantski izdaji koncertirala po Sloveniji v sklopu Klubskega maratona. Od takrat so se zvrstile še tri izdaje, zadnja, Povezava in življenje na daljavo, izdana letos, je najbolj zaznamovana z vplivom lokalnega okolja. Še vedno navdahnjena nad naborom različnih pristopov h glasbi, se Muzikačaka ukvarja s kominiranjem poezije, terenskih posnetkov, akustike in elektronike ter prepadom med samotnim komponiranjem s pomočjo programske opreme in izvajanjem skladb v živo, kjer je glavni band, ki jo spremlja, looper.

Muzikačaka, one-woman-looper band in musical project of Sara Korošec. Music was waiting many years for realisation and then first album arised in 2015 in winter in Haloze, between frying of a baker’s oven, chopping woods and in virtual and social isolation. Landscape and local environment of Haloze are remaining as a constant in her creation, even though the themes and instruments changes and supplements with each new album.

In 2015, after her debut, she gave concerts in Slovenia as part of the Klubski maraton. Since then, three more albums have been released, the latest (2020) is called Connection and Life at a distance, and it is most influenced by the local environment. Still inspired by a range of different approaches in music, Muzikačaka deals with combinations of poetry, choral singing, field recordings, acoustics and electronics and with the gap between solitary composing with software and live performance, where the main band that accompanies her is a looper.

festivalgrounded@gmail.com