Gabriele Steffe (GABI98) je mladi ustvarjalec na ljubljanski kulturni in klubski sceni: ukvarja se predvsem z organizacijo dogodkov, dj-anjem in vsem ostalih, kar pride zraven. Kot prišlek iz obale se je sceni predstavil leta 2018, z raziskovanjem v sledečih letih prebivanja v prestolnici je njegovo zanimanje hitro preraslo k post-internetni klubski kulturi. Trenutno je v smislu glasbene selekcije domač na področju podtalne (ne)klubske elektronike, derivatih cloud rapa, sarkastičnega popa in post-internetnega ravea – brez predvidljive mentalitete na preseku različnih skupnosti poskuša predstaviti stalno spreminjajoče se sfere sodobnega internetnega mladeža. Aktiven je predvsem v vlogi organizatorja in kuratorja lastnega kreativnega kolektiva Nimaš Izbire ter klubskih večerov Štørm in *Krom. Letos je bil odgovoren za umetniško vodenje pilotne prve edicije intermedijskega Libertas Festivala v Kopru, trenutno pa pripravlja glasbeni program 34. Ljubljanskega Bienala Grafičnih Umetnosti pod naslovom Iskra Delta.

Bor Kokelj (BKKLJ) je vizualni umetnik najmlajše generacije, delujoč na področju grafičnega oblikovanja in digitalne umetnosti. Nazadnje je samostojno v Dobri Vagi razstavljal svojo kolekcijo printov poimenovano Nightcrawler Diaries, kot tudi v sodelovanju s kolektivom Nimaš Izbire ustvaril mnoge coverje za glasbene dogodke. Je tudi entizuastični dj, ki v svojih miksih meša blažene ambientalne zvoke z bleščečim popom ter popačeno eksperimentalno elektronsko plesno glasbo. 

Gabriele in Bor bosta ob priložnosti festivala združila moči v skupnem back to back nastopu, kjer bosta predstavila ritme mladega ljubljanskega digitalnega podtalja.

Gabriele Steffe (GABI98) is a young artist, working on Ljubljana’s culture and club scene; he is mostly involved with organization of events, djing and everything that accompanies it. As a newcomer from the coastal region, he introduced himself to the scene in 2018, but with exploration of his interests while living in the capital, he quickly turned to post-internet club culture. Music-wise, he is currently home in the underground (post)club electronic sphere, the derivatives of cloud rap, sarcastic pop and post-intelectual rave – with an unpredictable mentality on the intersection of different communities, he is trying to present the constantly-changing being of modern internet youth. He is an active curator of his own creative collective Nimaš Izbire (No Choice) and club nights Štørm and *Krom. This year, he was a creative director of the first edition of the intermedia Libertas Festival in Koper. He is currently preparing the musical programme of 34th Ljubljana Biennal of Graphic Arts with the title Iskra Delta.

Bor Kokelj (BKKLJ) is a visual artist of the youngest generation, working on graphic and digital art. This year, he exhibited his collection of prints called Nightcrawler Diaries in Dobra Vaga, and has created many covers for music events with the collective Nimaš Izbire. He is also an enthusiastic dj, who uses blessed ambiental sounds as well as glitzy pop and skewed experimental electronic dance music.

On this festival occasion, Gabriele and Bor will combine power in a back to back performance, in which they will present the rhythms of Ljubljana’s underground digital youth.