Evita Manji je atenska_i glasbenica_k in vokalist_ka. Da bi se lahko poglobila v prvobitno resnico obstoja, povezuje točke med človeško izkušnjo, podnebnimi spremembami, kvantno fiziko in smrtjo.

S svojo skrbno sestavljeno prakso sinteze in oblikovanja zvoka, v kateri imajo glavno vlogo zborovski vokali, ustvarja glasbene svetove, sestavljene iz vedno večjih zvočnih organizmov in brezobličnih trdnih nematerialov.

Leta 2021 je Manji lansiral_a svojo platformo myxoxym, izdal_a singla »OIL/TOO MUCH« in »EYES/NOT ENOUGH«, ter pripravil_a prvo izdajo v seriji kompilacij za zbiranje sredstev »PLASMODIUM I«, s ciljem dvigniti okoljsko ozaveščenost in zagotoviti pomoč za grške divje živali.

Od svojega debitantskega nastopa na SNFCC skupaj z Eartheater (Atene, september 2021), Evita nastopa v mestih po Evropi, kot so London, Praga, Krakov in Zürich, na festivalih, kot so Unsound, Borderline, Rhizom in Lunchmeat, kjer so si v samostanu sv. Agneze oder delili Evita in Amnesia Scanner. 

Sodeloval_a je s številnimi umetniki v različnih medijih in razstavljal_a zvočne skladbe v galerijah, kot sta Kunsthalle Basel (v sodelovanju z Young Boy Dancing Group) in Saigon Athens.

*Koprodukcija s festivalom Sonica. Nastop Evite Manji omogoča Shape+ platforma, sofinancirana preko Kreativne Evrope.

 

Athens-based musician and vocalist Evita Manji is connecting the dots between the human experience, climate change, quantum physics and death, in an attempt to dig deeper into the primordial truth of existence. Through their carefully constructed practice of synthesis and sound design, led by choir inspired vocals, they fabricate musical worlds consisting of ever-expanding sonic organisms and shapeless solid non-materials.

In 2021 Manji launched their platform myxoxym, releasing the singles “OIL/TOO MUCH” and “EYES/NOT ENOUGH”, as well as curating the first edition of the fundraising compilation series “PLASMODIUM I”, aiming to raise environmental awareness and provide relief to the greek wildlife.

Since their debut performance at the SNFCC alongside Eartheater (Athens, September 2021), Evita has been performing in cities across Europe like London, Prague, Krakow and Zurich, at festivals such as Unsound, Borderline, Rhizom and Lunchmeat, where they shared stage with Amnesia Scanner at the Convent of St. Agnes.

They have collaborated with numerous artists across various media and exhibited sound pieces at galleries like Kunsthalle Basel (in collaboration with Young Boy Dancing Group) and Saigon Athens.

 

*Co-production with Sonica festival. Evita Manja’s appearance is made possible by the Shape+ platform, co-financed by Creative Europe.