Jujulove se ukvarja z gradnjo sveta, videom, performansom, eksperimentalnim založništvom in glasbeno produkcijo. Po navdihu feministične znanstvene fantastike, mange, pop kulture in fantazije se njena trenutna raziskava osredotoča na čarovnice kot ključne ekofeministične figure zaradi njihove marginalnosti, vznemirljivega odnosa z naravo in njihovega ukvarjanja z nekonvencionalnimi znanji za opolnomočenje teles in umov.

Jujulove works with world building, video, performance, experimental publishing, and music production. Inspired by feminist science fiction, manga, pop culture & fantasy, her current research focuses on witches as ecofeminist key figures, for their marginality, their unsetling relationship with nature and their engagement with unconventional knowledges to empower bodies and minds.