Dorijan Šiško aka Kasko Karambol je grafični oblikovalec in multimedijski umetnik, raziskuje pa tudi druga področja sodobne umetnosti, kot so videoigre, animacija, instalacije, teater ter VJ-anje. Njegovi interesi segajo na področja spekulativnih, kritičnih, eksperimentalnih in transmedijskih aspektov oblikovanja in umetnosti. Skozi ustvarjanje vizualno-teoretskih svetov v svojih delih raziskuje teme, kot so obrobna digitalna kultura, temne strani interneta, prihodnost človeštva, tribalizem, post-resnica, virtualni svetovi, znanstvena fantastika in popularna kultura. S spekulativno oblikovalskim projektom TRIBE je leta 2019 s pohvalo magistriral iz grafičnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Prejel je dve Brumnovi nagradi in nagrado TRESK ter je član kolektivov Freštreš in Nimaš izbire.

Dorijan Šiško, also known as Kasko Karambol, is a graphic designer and a multimedia artist. He also explores other fields of contemporary art – video games, animation, installations, theatre and VJing. His interests range across speculative, critical, visual-theoretical and transmedial aspects of design and art. Fringe digital culture, the dark side of the Internet, the future of humanity, tribalism, post-truth, virtual worlds, science fiction and popular culture are just some of the topics he explores through the creation of visual-theoretical worlds in his works. In 2019, with the speculative design project TRIBE, he graduated with honours in graphic design at the Academy of Fine Arts and Design. He has received two Brumn awards and the TRESK award, and is a member of the collectives Freštreš and Nimaš izbire.