koči360: 0% možgan 360% kjut

 

Zglitchana podzavestna entiteta, ki je zbirala trnke iz vzhodnoevropskih reklam, radia in animejev od 1990-ih – manifestirana kot Chaotic CUTE.

“Ja, te čevlji so original.” – koči360

slav+anime+metal+gabber+squat+trap

koči360: 0% brain 360% cute

cries in slav (3-stripes)

A glitched subconscious entity that was collecting hooks from eastern european commercials, radio and anime since the 1990s – manifested as Chaotic CUTE.

“Yes, those shoes are original.” – koči360

slav+anime+metal+gabber+squat+trap