Soumaya Phéline, bruseljska didžejka, promotorka, lokalna aktivistka od leta 2006, radijska voditeljica Kiosk-a in članica kolektivov Psst Mlle & Club Détour, se nenehno poigrava s pričakovanji publike – črpa iz različnih elektronskih podzvrsti, in vam nikoli ne da vrhunca, premora ali požirka zraka, za katerega ste mislili, da ga potrebujete ali zahtevate. Soumayini seti, polni basov, odmorov, očarljivih melodij in ritmičnega vokala, motijo na način, ki je nenavadno zadovoljiv.

Brussels-based DJ, promoter, local active figure since 2006, Kiosk radio host, and member of the Psst Mlle & Club Détour collectives, Soumaya Phéline isn’t here to make crowds feel comfortable. Instead, she constantly toys with dancefloor expectations by drawing from various electronic sub-genres – never quite giving you the kick, climax or gulp of air you thought you needed or asked for. Heavy with bass, breaks, mesmerising melodies  and rhythmic vocals, Soumaya’s sets distort and disturb in a way that’s strangely satisfying.