VIBRISSE projekt dvojca iz Torina v Italiji, ki v glasbo postavlja običaje in prakso trenutne digitalno nadgrajene družbe, ki v enem trenutku izenačuje preteklost, sedanjost in prihodnost. VIBRISSE se osredotoča na sodobno, hibridno klubsko glasbo, kot tudi na visoko energične hardcore zvrsti, deluje s hitrimi, nepredljivimi izbori pri rušenju kakršnihkoli definicij in ločevanja med zvrstmi, ljudmi in čustvi.

VIBRISSE is a two-headed project based in Turin, Italy that puts into music the current digitally augmented society’s practice of levelling up past, present, and future timelines in one momentous instant. Focused on contemporary, hybrid club music as well as highly energetic hardcore genres, VIBRISSE works through fast-paced, unpredictable selections on demolishing any kind of definition and separation between genres, people, and emotions.