Oblikovalec zvoka na koncertnih, uprizoritvenih dogodkih in zvočnih zapisih, razvijalec zvočnih naprav in specialist-svetovalec na področju širokega spektra obvladovanja audio tehnike z več kot 20 leti izkušenj. 

Je vodja tehnične ekipe na koncertnem prizorišču Orto bar in v kulturnem centru Pritličje. Kot zvočni oblikovalec je sodeloval na različnih glasbenih in uprizoritvenih prizoriščih ter festivalih, kot so Gala Hala, Channel Zero, Menza pri koritu, Gromka in Slovenska kinoteka, Ljubljana City, Ment festival, Metal days, Grounded Festival, Selekcija, Spider, Flow, Plavajoči grad, Poletje na NUK, Noči v Stari Ljubljani, Festival slovenskega filma, Festival Animateka in StopTrik.

Sound designer, sound device developer and audio technology specialist with over 20 years of experience. He is a consultant in the field of a wide range of audio technology management and a sound designer at concert, performance events and sound recordings.

He is a head of the technical team at the Orto bar concert venue and at cultural center Pritličje. He has worked as a sound designer at various music and performance venues and festivals, such as Gala Hala, Channel Zero, Menza pri koritu, Gromka and Slovene Cinematheque, Ljubljana City, Ment festival, Metal days, Grounded Festival, Selection, Spider, Flow, Floating Castle, Summer at NUK, Nights in Old Ljubljana, Slovenian Film Festival, Animateka Festival and StopTrik.

festivalgrounded@gmail.com