Merila intime / Measures of intimacy

Tehnologije, ki klasificirajo in ločujejo intimnosti, so neločljivo vezane na moč. Ta pojavitev se bo vtaknila v zgodovinske fikcije in dejstva, gadgete ali atraktorje obdelala v njeni vmesniški vrednosti in psihopolitično vojno bojevala z lastnimi sredstvi. Avtorica ni mrtva, zato si jemlje za res. Njen rojstni dan, mednarodni dan spomina na holokavst, in njen privilegij, študirati raznolika merila, ki ločujejo, kdo ima moč in pravico imeti prav.

Technologies classifying and separating intimacies are inextricably associated with power. This appearance will intervene with historical facts that are perhaps too counter-sensible to be accepted as truth. Gadgets, or attractors, will be taken at interface value and the psychopolitical war fought with its own devices. The author is not dead, so she took hers seriously. Her birthday, the International Holocaust Remembrance Day, and her privilege, to study the various measures that decide who has the power and right to be right.

festivalgrounded@gmail.com

fb profilka2