Surveilling the Accountability of Supervisors: Democratic Problems and Solutions / Nadzor odgovornosti nadzornikov: demokratični problemi in rešitve

Predavanje se bo navezalo na eno od bistvenih vprašanj tega festivala: kako prepoznati totalitarizem v dobi, ko korporacije o prebivalcih vedo več kot države? Bakir bo obravnavala digitalni masovni nadzor, katerega razsežnosti je razkril žvižgač Edward Snowden. Poudarila bo potrebo po krepitvi zmožnosti državljanov pri nadziranju odgovornosti nadzornikov. To zahteva: a) robustne mehanizme nadzora obveščevalnih agencij s strani zakonodajne in sodne veje oblasti ter novinarjev; b) odmik od neomejenega in neselektivnega zbiranja podatkov komercialnih platform; c) usklajene zaveze, ki bodo preprečile zdrs v tiranijo.

This talk will address one of the key questions posed by this festival: how to recognize totalitarianism at a time when corporations know more about citizens than the states do? Bakir will discuss digital mass surveillance as revealed by whistleblower Edward Snowden. Bakir argues that we need to increase citizens’ capacity to hold surveillant power to account. This necessitates: (a) Robust oversight mechanisms of intelligence agencies, conducted by legislatures, judiciaries and the press; (b) A move away from the ‘Collect it All’ mentality of commercial platforms; (c) A concerted commitment to prevent the drift to tyranny.

                         Prof. Vian Bakir

                         Nejc Slukan

festivalgrounded@gmail.com

fb profilka2