Necessity of  Politics of Humanness in the Age of Robots and AI / Nujnost politike človeškosti v času robotov in umetne inteligence

What kind of politics do we need in the 21st century? Do we want to “merge” with the machines? Or make them our companions, friends or wives? Many reject the egocentric model of the isolated individual, and replace it with the undifferentiated cyborg (we’re all connected!) model, but is there another alternative and what might it resemble?

Kakšno politiko potrebujemo v 21. stoletju? Ali se želimo “združiti” s stroji? Ali pa jih imeti za tovariše, prijatelje ali žene? Mnogi zavračajo egocentrični model izoliranega posameznika in ga nadomeščajo z modelom nediferenciranega kiborga (vsi smo povezani!) –  obstaja še kakšna druga alternativa in kakšna bi ta lahko bila?

festivalgrounded@gmail.com

fb profilka2