Vzhodno od Queera ali Kjer ga najdeš | Grindr / East of Queer or Where You Find It | Grindr

Kaj ve Grindr o nas, česar ne vemo sami o sebi? Kako ta aplikacija za družbeno mreženje GBTQ oseb z največ uporabniki na svetu strukturira intimo, spol, identiteto? Kaj se je zgodilo z ‘L’ v LGBTQ? Kako Grindr normira uporabnike, njihovo podobo in telo glede na raso, spol, razred? Kakšno moškost proizvaja Grindr? Kdo se boji debelih, feminilnih Azijcev? Kdaj je preferenca vselej že diskriminacija? Kaj se umetna inteligenca uči iz te in sorodne podatkovne baze in strukture? Kako se samoučeči se stroj uči samoučenja? Kaj se zgodi, ko umetna inteligenca postane najpopolnejši Kupid? Kdaj je naša želja želja umetne inteligence oz. Grindra? Kaj ima ljubezen s tem?

What does Grindr know about us that we don’t know about ourselves? How does the world’s largest social networking app for GBTQ persons structure intimacy, gender, identity? What happened to the ‘L’ in LGBTQ? In what way is Grindr normative for its users, their image and body in relation to race, gender, class? What kind of masculinity does Grindr produce? Who’s afraid of fat femme Asians? When is a preference always already discrimination? What does AI learn from such data base and structure? How does machine learning learn how to learn? What happens when AI becomes the most perfect Cupid? When is our desire the desire of AI, or that of Grindr? What’s love got to do with it?

                            Dr. Karmen Šterk

                            Dražen Dragojević

festivalgrounded@gmail.com

fb profilka2