Umetna inteligenca in vzpon fašizma / Artificial Intelligence and the Rise of Fascism

Zdi se, da razvoj tehnologije sproža močna čustva. Tehnologija zarisuje mejo med človeškim in nečloveškim, ljudje pa se postavljajo na eno ali drugo stran. Enkrat na stran fašizma, drugič na stran humanizma. Pa gre za resnične zmožnosti tehnologije ali zgolj za pripisano ji magičnost? Kakšna je moč velikega podatkovja pri nadzoru prebivalstva? Ali se temu nadzoru lahko upiramo ali je potek razvoja že neustavljiv? Kakšno vlogo ima pri tem mislec tehnološke apokalipse, Nick Land, katerega twitter profil večkrat spomni na rasistično komentatorsko sekcijo povprečne spletne strani? Ali je lahko s pomočjo algoritmov zmagal le Trump ali bi to lahko uspelo tudi Sandersu? O teh in drugih vprašanjih, ki vežejo tehnologijo in fašizem, se bosta v polemičnem pogovoru spraševala Primož Krašovec in Muanis Sinanović.

It seems that technology excites strong emotions. It creates the boundary between human and non-human, and people put themselves on one side or the other. Sometimes on the side of fascism, sometimes on the side of humanism. Is this about the real capabilities of technology or merely attributed to its magic? What is the power of big data at surveillance of the population? Can we still confront this control, or is the course of development already unstoppable? What is  the role of thinkers of the technological apocalypse such as Nick Land, whose twitter profile often recalls the racist commentary section of the average website? Can only Trump win with algorithms or would Sanders be able to do it? Primoz Krašovec and Muanis Sinanović will question these and other issues related to technology and fascism in a polemical conversation.

                       Dr. Primož Krašovec

                       Muanis Sinanović

festivalgrounded@gmail.com

fb profilka2