Investigating digital transformation in government / Preiskovanje digitalne vladne transformacije  

The UK government’s commitment to a programme of digital transformation is relying on a complex set of public/private relations driving the delivery of numerous public services through data driven solutions. However, it remains difficult to assess the full scope of activities undertaken as part of this agenda.

This talk will present the key findings of a project developed with The Bureau of Investigative Journalism to map out the actors shaping this field using open procurement and spending data, and demonstrate through a case study of Home Office contracts, how such information can be collated to offer a view into the interconnected automation of immigration, border security and law enforcement. Reflecting on the evidence gathered, the talk will address the shortcomings of current procurement practices and audit mechanisms, and discuss what can be revealed about the decision-making behind procurement activities through this type of investigation.

Podlaga za program digitalne preobrazbe, ki ga uresničuje britanska vlada, so kompleksna partnerstva med javnim in zasebnim, izvajanje številnih javnih storitev pa temelji na rešitvah, ki jih poganjajo podatki. Celovita presoja dejavnosti, ki se izvajajo v okviru digitalne agende, ostaja zapletena.

V tem predavanju bodo predstavljene ključne ugotovitve projekta, ki ga je izvedla organizacija The Bureau of Investigative Journalism. Z analizo javno dostopnih podatkov o javnih naročilih in javni porabi so mapirali akterje na tem področju. Študija primera – analiza pogodb z notranjim ministrstvom – kaže, kako lahko obdelava teh podatkov ponudi vpogled v medsebojno povezanost avtomatizacije v postopkih priseljevanja, pri varovanju meja in pri kazenskem pregonu. Na podlagi zbranih dokazov se bo pogovor usmeril v pomanjkljivosti sedanjih praks javnih naročil ter revizijskih mehanizmov in razkril, kaj lahko tovrstna preiskava razkrije o odločanju v javnih naročilih.

festivalgrounded@gmail.com