Pomenki / Meetups

Namen pomenkov je spodbuditi razpravo med različnimi posamezniki in skupnostmi: pričakujemo tehnologe, brezposelne, akademike, novinarke, umetnike, študente, aktivistke, gospodarstvenice, predstavnice oblasti in splošno javnost v vsej svoji raznolikosti.

Potrebna je predhodna rezervacija, saj bomo udeležence razdelili v skupine z različnimi socialnimi in poklicnimi ozadji. Prizadevamo si, da bi združili strokovnjake in nestrokovnjake z različnih področij ter oblikovali skupnost zainteresiranih, katerih pomenki se bodo nadaljevali v mesecih po dogodku. Takšne izmenjave bodo vplivale na prepoznavanje, kako različne skupnosti na različne načine dojemajo in se soočajo z obravnavanimi temami.

Teme za pomenke v slovenščini: 

  • Avtomatizacija dela

“Tehnološki napredek bo povečal obseg dela. Nekatere naloge bodo postale bolj cenjene, pojavilo pa se bo tudi drugo delo. Ni pa nujno, da bo prav človek najboljša izbira za opravljanje teh nalog. Količina dela se lahko poveča in spremeni, ker pa stroji postajajo zmogljivejši, je možno, da bodo sami prevzeli dodatno delo.” (Dr. Daniel Susskind, 3 Myths About the Future of Work)

  • Digitalna odrast

Nedavna študija je ponudila oceno ogljičnega odtisa treniranja velikega modela obdelave naravnega jezika. Vadba enega modela umetne inteligence proizvede približno toliko emisij ogljikovega dioksida kot 125 poletov iz New Yorka v Peking.

  • Nadzor državljanov

Glej  > “Who knows? Who decides? Who decides who decides?” (Shoshana Zuboff, 2019), Professor Shoshana Zuboff on Surveillance Capitalism Q&A

Meetups will foster a discussion between various individuals and communities: we expect technologists, the unemployed, academics, journalists, artists, students, activists, businessmen, governmental representatives, and the general population in all of its variety. 

We require a pre-booking of the meetups, to organise attendees in groups featuring different social and professional backgrounds. We strive to bring together professionals and amateurs from various spheres and establish a community of interested parties whose interest in the topic will continue in the months after the event. Such exchanges will have an effect on the recognition of how different communities perceive and face the issues differently. 

festivalgrounded@gmail.com