Resisting Gender, Resisting Algorithms / Upiranje spolu, upiranje algoritmom  

Discussions of artificial intelligence are replete with examples of systems that are biased on a gendered basis, producing unfair and discriminatory outcomes. Focusing on the ways that gendered artificial intelligence targets trans and gender non-conforming people, this talk will discuss the ways that this not only produces individual unfairness but – more vitally – acts as a way of governing gender minorities, punishing non-normative gender expressions, and reinforcing rigid gender norms. Drawing on experience interrogating medical systems, facial recognition and other forms of AI, this talk will advocate – and propose – active forms of resistance against this algorithmic puritanism.

Razprave o umetni inteligenci so polne primerov sistemov, ki so spolno pristranski, kar prinaša nepravične in diskriminatorne rezultate.

Predavanje se bo osredotočilo na načine, na katere ospoljena umetna inteligenca targetira transspolne in nebinarne osebe. Osvetljeni bodo načini, ki ne le proizvajajo individualne nepravičnosti, ampak – še pomembneje – delujejo kot način upravljanja s spolnimi manjšinami, kaznovanja nenormativnega spolnega izraza in krepitve rigidnih spolnih norm. Izhajajoč iz izkušenj in prevpraševanja medicinskih sistemov, obraznega prepoznavanja in drugih oblik umetne inteligence bo prispevek zagovarjal – in predlagal – aktivne oblike odpora proti tovrstnemu algoritmičnemu puritanizmu. 

         Os Keyes

         Linn Julian Koletnik

      video conversation / video pogovor 

festivalgrounded@gmail.com