How Can Technology Enable Truth in Democracies? (Workshop and lecture)/ Kako lahko tehnologija v demokracijah omogoči resnico ? (Delavnica in predavanje)

This workshop will begin by discussing the ways that you feel technology has contributed towards a ’truthless’ environment that is harmful for democracies. After we have workshopped through various scenarios, Alice will give a lecture on how we might design technologies to promote democracies and contested forms of truth.

Delavnica se bo pričela z diskutiranjem o načinih, na katere je demokracija vplivala na “nezaupljivost” okolja, kar je škodljivo za demokracije. Ko se bomo prebili skozi različne scenarije, bo Alice govorila o tem, bi lahko zasnovali tehnologije za promocijo demokracij in spornih oblik resnice. 

festivalgrounded@gmail.com