Interaktivna delavnica bo sestavljena iz treh delov: sodelavki Zavoda Bob Nežka in Dora bosta najprej predstavili mladinsko delo, nato pa bosta Jan iz Mladih za podnebno pravičnost in Luka iz MAO predstavila še kako je mladinsko delo podprlo njuni gibanji. V zadnjem delu delavnice bomo z vsemi udeleženci odprli pogovor o jutrišnjih in pojutrišnjih izzivih človeka in narave ter iskali rešitve zanje.

Izvajalke_ci: Dora Klar in Nežka Agnes Vodeb (Zavod Bob), Luka Vidmar (MAO) in Jan Štrukelj (MZPP)

Prijava na delavnico/brunch do 17.08.