Mladi so premnogokrat podvrženi atipičnim oziroma prekarnim oblikam dela. Poznaš različne oblike dela? Veš, kaj so elementi delovnega razmerja in kdaj mora biti sklenjena pogodba o zaposlitvi? Veš, katere delavske in socialne pravice ti pripadajo? Na delavci bomo predstavili_e, katere oblike dela obstajajo in kako se med seboj razlikujejo ter kaj je prekarno in kaj dostojno delo. Namen delavnice je izobraziti mlade, da se zavedajo svojih pravic in lažje prepoznajo, kdaj so jim kršene.

Izvajalki_ca: Tea Jarc in Urška Cocej, Sindikat Mladi plus

Prijava na delavnico/brunch do 17.08.