Protest ni privilegij, za katerega potrebujem dovoljenje države, protest je človekova pravica. Svoboda, da zahtevamo spremembe in da se ta naša zahteva okrepi skozi množično mobilizacijo, je nujnega pomena za odprte družbe, v katerih se spoštujejo človekove pravice. S protestom izražamo drugačno mnenje in pritožbe, delimo poglede in stališča, izpostavljamo nepravilnosti pri vladanju in javno zahtevamo odgovornost. A vlade proteste vse prevečkrat obravnavajo kot grožnjo, ki jo je treba zatreti. Na delavnici bomo podrobneje pogledali, kako je pravica do protesta zajeta v mednarodnem pravu človekovih pravic in v slovenski zakonodaji, kako je zaščitena državljanska nepokorščina, pod kakšnimi pogoji se pravica do protesta lahko omeji, kako se pravico do protesta ščiti in kako se v pravici do protesta vztraja.

Izvajalci_ke: Nataša Posel (Amnesty International Slovenije), Sanja Fidler, udeleženka protestov in pobudnica ustavne presoje prepovedi protestov, Brane Solce, udeleženec protestov

Prijava na delavnico/brunch do 17.08.