Koronski brunch prinaša pogovor o koronskem mozaiku – za tremi mizami, ob brezplačni hrani in pijači, v slovenščini in/ali angleščini. / Corona brunch brings a conversation about the evolutions and resolutions of the corona situation – behind three tables, with free food and drink. 

Nika’s table will talk in English (or other languages, if desired) and will consider the loss of borders: between home and work, the digitally (un)mediated, the days that pass and time that stands still. How has our intimacy changed in the period in which physical proximity has become deadly?

Omizje z Urško se bo spraševalo, kaj pa študentje? Je izgubo možnosti opravljanja dela in rednih prihodkov, višanje cen nepremičnin, spletna predavanja in izjemno upadanje psihičnega stanja res možno nadomestiti z dvema študentskima dodatkoma v vrednosti 150 €?

Na brunchu z Zarjo bomo govorili o cepljenju kot enem izmed najučinkovitejših orodij javnega zdravja za izhod iz pandemije. Kako drugačna je pandemija zaradi razvoja različnih tehnologij in kaj so omejitve? /  At brunch with Zarja we will debate vaccination as one of the most efficient public health tools to end the pandemic. How different is the pandemic because of tech and where are limits?

Prijava na gumb PRIJAVA!  Click PRIJAVA and apply!