Vojna je prevelika tema, da bi o njej lahko (le) govorili, pa tudi da bi se pogovoru o njej lahko izognili. V preteklih mesecih je bilo veliko povedanega in napisanega o odgovornosti za začetek vojne, o možnostih za doseganje miru in povojne obnove ter vloge Slovenije v njej pa precej manj. 

V pogovoru se bomo zato osredotočili na odgovornost zlasti malih držav za vojno in mir tako v Ukrajini kot drugje in govorili o možnostih vpliva, ki jih ima Slovenija pri zagotavljanju evropske in globalne varnosti, odgovornosti za vojne zločine in mehanizmih vzpostavljanja pokonfliktne pravičnost.

Poseben fokus bomo posvetili odgovornosti za begunce, kako svojo dolžnost do razseljenih oseb izpolnjuje slovenska država in kakšno breme nosijo nevladne organizacije.