Predavanje novinarke Monike Weiss bo na dveh primerih – na primeru boja proti novim hidroelektrarnam na rekah Muri in Savi ter boja proti sežiganju odpadkov v z azbestom zaznamovanim Anhovem – osvetlil konkretne okoljske boje pri nas.  

Primera potrjujeta, da je varovanje narave in okolja primarno domena nevladnih organizacij, katerih orožje je le in zgolj delujoča pravna država, medtem ko druga stran, državni in zasebni kapital, razpolagata z močjo, družbena odgovornost pa je pogosto le evfemizem za doseganje partikularnih interesov. 

Kljub podnebnim spremembam in okoljskim katastrofam odločevalci varstvo okolja in narave še vedno bolj razumejo in obravnavajo kot administrativno oviro, ne pa ustavno varovano kategorijo.