Interaktivna delavnica je namenjena vsem, ki bi se želeli naučiti več o tem, kako in zakaj se prehranjevati na podnebju prijaznejši način, poudarek pa je na iskanju rešitev – na ravni posameznikov pa tudi na ravni skupnosti.

Udeleženci se bodo v prvem delu delavnice spoznali z vplivom proizvodnje in potrošnje hrane na podnebje ter nato razpravljali o vodilih podnebju prijaznejšega prehranjevanja. V drugem delu delavnice se bodo osredotočali na rešitve – kako se lahko tudi sami s podnebju prijazno hrano oskrbijo, kakšne nizkoogljične alternative za prehranske odločitve posameznikov že obstajajo ter katere pobude je na tem področju moč najti.

(V sodelovanju z Umanotero.)