Dr. AIDAN CERAR

Dr. Aidan Cerar je sociolog, ki je doktoriral na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Zaposlen je kot vodja projektov na Inštitutu za politike prostora (IPoP), kjer se ukvarja s trajnostnim urbanim razvojem, skupnostnimi in prostorskimi praksami ter trajnostno mobilnostjo.

 

// JAVNI PROSTOR IN PAMETNA MESTA / PUBLIC SPACE AND SMART CITIES //

Aidan Cerar received his PhD at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana.

He is a Project Manager at the Institute for Spatial Policies (IPoP), where he is mainly involved in projects dealing with urban regeneration, civic engagement, and community involvement in planning and sustainable mobility.

 

// PUBLIC SPACE AND SMART CITIES /JAVNI PROSTOR IN PAMETNA MESTA //

festivalgrounded@gmail.com