Ddr. ALJOŠA PUŽAR

Ddr. Aljoša Pužar je izredni profesor kulturologije in kulturne antropologije na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani.

Doktoriral je na Univerzi v Reki in na Univerzi v Cardiffu. Med letoma 2007 in 2016 je predaval kulturologijo na južnokorejskih univerzah ter izkusil način življenja v južnokorejskih pametnih mestih.

 

// JAVNI PROSTOR IN PAMETNA MESTA / PUBLIC SPACE AND SMART CITIES //

Aljoša Pužar is an Associate Professor of Cultural studies and Cultural Anthropology, Faculty of Social Sciences (FDV), University of Ljubljana.

He holds PhDs from the University of Rijeka and Cardiff University. From 2007 to 2016 he was teaching and researching at South Korean universities and got acquainted with the lifestyle in South Korean smart cities.

 

// PUBLIC SPACE AND SMART CITIES / JAVNI PROSTOR IN PAMETNA MESTA //

festivalgrounded@gmail.com