Mag. ANDREJ TOMŠIČ

Mag. Andrej Tomšič je namestnik informacijske pooblaščenke (IP RS).

Diplomiral in magistriral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.

Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, kot namestnik informacijske pooblaščenke pa se ukvarja predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi.

 

// ALGORITEMSKO BANČNIŠTVO IN POSEGI V ZASEBNOST / ALGORITHMIC BANKING AND ITS INTERVENTIONS INTO PRIVACY //

Mag. Andrej Tomšič is a Deputy Information Commissioner (IP RS).

He obtained his BSc and MA at the Faculty of Economics in Ljubljana.

He has been working at the Information Commissioner’s office since May 2006: as the Deputy Information Commissioner, he is mainly dealing with the legal, technological and socio-economic challenges of privacy in the information society.

 

// ALGORITHMIC BANKING AND ITS INTERVENTIONS INTO PRIVACY / ALGORITEMSKO BANČNIŠTVO IN

festivalgrounded@gmail.com