DOMEN SAVIČ

Domen Savič je komunikolog, medijski aktivist in direktor Zavoda Državljan D.

Njegova prizadevanja so usmerjena v izboljšanje medijske pismenosti, zagovor digitalnih pravic in svoboščin ter spodbujanje aktivnega državljanstva.

 

// JAVNI PROSTOR IN PAMETNA MESTA / PUBLIC SPACE AND SMART CITIES //

Domen Savič attended Communication Studies at the Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana.

He is a media and internet activist improving media literacy, defending digital rights and freedoms, and promoting active citizenship (Citizen D).

 

// PUBLIC SPACE AND SMART CITIES /// JAVNI PROSTOR IN PAMETNA MESTA //

festivalgrounded@gmail.com