DRAŽEN DRAGOJEVIĆ

Dražen Dragojević se giblje med koordinatami; kultura-teorija-mediji, Berlin-Ljubljana, knjiga-televizija-oder.

Snuje in povezuje, komunicira in interpretira, proizvaja in izvaja, kurira in reflektira.

V Grounded vstopa s serijo pogovorov o presečiščih in antagonizmih med queer in ne-queer, mainstream in ne-mainstream kulturo ‘Vzhodno od queera ali Kjer ga najdeš’.

 

// VZHODNO OD QUEERA ALI KJER GA NAJDEŠ – GRINDR / EAST OF QUEER OR WHERE YOU FIND IT – GRINDR //

Dražen Dragojević moves between coordinates: culture-theory-media, Berlin-Ljubljana, books-television-the stage; conceiving and moderating, communicating and interpreting, producing and performing, curating and reflecting.

His point of entry to Grounded is ‘East of Queer or Where You Find It’, a series of discussions on the intersections and antagonisms between queer and non-queer, mainstream and non-mainstream cultures.

 

// EAST OF QUEER OR WHERE YOU FIND IT – GRINDR / VZHODNO OD QUEERA ALI KJER GA NAJDEŠ – GRINDR //

festivalgrounded@gmail.com