Dr. FRANJO ŠTIBLAR

Dr. Franjo Štiblar je redni profesor na Katedri za pravnoekonomske znanosti Pravne fakultete v Ljubljani in raziskovalec na Ekonomskem inštitutu (EIPF).

Bil je glavni ekonomist največje slovenske banke NLB d.d., trenutno je predsednik nadzornega sveta Delavske hranilnice d.d.

Je avtor številnih knjig; zadnja, Kako do dobre banke, se ukvarja z družbeno odgovornim bančništvom.

 

// ALGORITEMSKO BANČNIŠTVO IN POSEGI V ZASEBNOST / ALGORITHMIC BANKING AND ITS INTERVENTIONS INTO PRIVACY //

Dr. Franjo Štiblar is a Professor at the Legal and Economic Chair of the Faculty of Law in Ljubljana and a researcher at the Institute of Economics (EIPF).

He was the chief economist at the biggest Slovenian bank NLB d.d., currently, he is the Chairman of the Supervisory Board of the bank Delavska hranilnica d.d.

He is also the author of several books, the most recent investigating the approaches towards socially responsible banking.

 

// ALGORITHMIC BANKING AND ITS INTERVENTIONS INTO PRIVACY / ALGORITEMSKO BANČNIŠTVO IN

festivalgrounded@gmail.com