JANEZ WEISS

Janez Weiss je univerzitetni diplomirani zgodovinar in doktorski študent na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Je avtor, prevajalec in urednik, zaposlen v Mestni muzejski zbirki Črnomelj.

Član glasbenih zasedb Broken Lock in USIL ter avtor glasbe za gledališke in plesne predstave.

 

// ZGODOVINA TEHNOLOŠKIH PRELOMOV IN NJIHOVE DRUŽBENE IN EKONOMSKE POSLEDICE / HISTORY OF THE  TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGHS AND THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENSES //

Janez Weiss graduated in history and is a doctoral student at the Department of History at the Faculty of Arts of the University of Ljubljana.

He is the editor, author and translator, employed in the City Museum collection Črnomelj.

He is a member of Broken Lock and USIL bands and author of music for theater and dance performances.

 

// ZGODOVINA TEHNOLOŠKIH PRELOMOV IN NJIHOVE DRUŽBENE IN EKONOMSKE POSLEDICE / HISTORY OF THE  TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGHS AND THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENSES //

festivalgrounded@gmail.com