Dr. JERNEJ AMON PRODNIK

Dr. Jernej Amon Prodnik je docent in predstojnik Katedre za novinarstvo na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani.

Njegovi glavni raziskovalni interesi so kritika politične ekonomije (s poudarkom na medijih in komuniciranju) in širši družbeni kontekst tehnoloških sprememb in demokratičnih potencialov, ki jih prinašajo nove tehnologije.

 

// ZGODOVINA TEHNOLOŠKIH PRELOMOV IN NJIHOVE DRUŽBENE IN EKONOMSKE POSLEDICE / HISTORY OF THE  TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGHS AND THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENSES //

Dr. Jernej Prodnik Amon is Assistant Professor and Chair of the Department of Journalism at the Faculty of Social Sciences (FDV) of the University of Ljubljana.

His principal research interests are the critique of political economy (with a focus on media and communication) and the wider social context of technological changes and democratic potentials brought about by new technologies.

 

// ZGODOVINA TEHNOLOŠKIH PRELOMOV IN NJIHOVE DRUŽBENE IN EKONOMSKE POSLEDICE / HISTORY OF THE  TECHNOLOGICAL BREAKTHROUGHS AND THEIR SOCIAL AND ECONOMIC CONSEQUENSES //

 

festivalgrounded@gmail.com