KAMILA KORONSKA

Kamila Koronska is an MA student of Big Data in Culture and Society at King’s College London and a Polish journalist.

She worked for the National Polish Television as a researcher, and as a TV news editor for a smaller, yet less politically influenced news programme. She is based in London, where she works in a digital marketing agency and has a keen interest in the influence of technology on societies, especially the way information and knowledge are shared.

// DATA HARVESTING CAPABILITIES OF ANDROID APPS: PERIOD TRACKERS / ZMOŽNOSTI PODATKOVNEGA ZBIRANJA ANDROID APLIKACIJ: SPREMLJANJE MENSTRUALNEGA CIKLA //

Kamila Koronska je magistrska študentka velikega podatkovja na King’s College London in poljska novinarka.

Delala je kot raziskovalka na poljski nacionalni televiziji in urednica TV novic na manjši, politično bolj nevtralni komercialni televiziji. Živi v Londonu, dela v digitalnem marketingu in zanima jo vpliv tehnologije na družbo, zlasti način izmenjave informacij in znanja.

// ZMOŽNOSTI PODATKOVNEGA ZBIRANJA ANDROID APLIKACIJ: SPREMLJANJE MENSTRUALNEGA CIKLA / DATA HARVESTING CAPABILITIES OF ANDROID APPS: PERIOD TRACKERS //

festivalgrounded@gmail.com